• Novinky

      • Zober loptu, nie drogy

      • V rámci projektu „Zober loptu , nie drogy“ sa žiaci našej školy venovali v posledný marcový týždeň zvyšovaniu telesnej zdatnosti, ale aj rozvoju morálno- vôľových vlastností prostredníctvom športových popoludní. Aby bola naplnená základná filozofia projektu, vyučujúce sa  snažili pripraviť také športové aktivity, ktoré sú pre žiakov atraktívne a populárne. Žiaci si teda zahrali hlavne vybíjanú a futbal.

      • Marec mesiac knihy

      • V mesiaci marec sme viac, ako po iné mesiace navštevovali v rámci vyučovania , ale aj pobytu v ŠKD, školskú knižnicu, kde sme strávili príjemné chvíle s knihou. Boli sme pozvaní aj do obecnej knižnice, kde  pani knihovníčka upriamila našu pozornosť najmä na nové knižné tituly. Čas pred popoludňajším oddychom na lôžku sme sa snažili spríjemniť našim malým kamarátom z materskej školy čítaním rozprávočky na želanie . Boli to príjemné chvíle nielen pre malých škôlkarov ale aj pre nás žiakov ZŠ.

      • Deň vody

      • Prvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii a pripadol na 22. marec 1993. Aktuálnosť a význam Svetového dňa vody je daná aj skutočnosťou, že na svete viac ako dve miliardy ľudí trpí nedostatkom pitnej vody, nemá prístup k vode. V súčasnej dobe žije na svete 2.1 miliardy ľudí v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody, čo ovplyvňuje ich zdravie.

       My tu na Slovensku a v našej obci našťastie problém s pitnou vodou nemáme. Máme tu aj prameň- Studničku, ktorú navštevujú aj obyvatelia z okolitých obcí. Aj nám deťom dobre padne, najmä v horúcich letných dňoch osvieženie dúškami vody z nášho prameňa. My sme  si tento deň pripomenuli vychádzkou k miestnemu potôčiku a k Studničke. Cestou sme si  zároveň zopakovali pravidlá cestnej premávky.

      • Slávik Slovenska

      • 18.03.2019 sa na našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“. Bol to už jeho 29. ročník a žiaci zaspievali rôzne druhy ľudových piesní a výsledky sú nasledovné:

       I. kategória: žiaci ročníkov 1.-3.

       1. miesto: Ela Tomková – 3. ročník

       2. miesto: Nina Ďurinová – 3. ročník

       3. miesto: Laura Pavlíková – 3. ročník

        

       II. kategória: žiaci ročníkov 4.-6.

       1. miesto: Annamária Gažiová – 4. ročník

       2. miesto: Ondrej Fiksel – 4. ročník

       3. miesto: nebolo udelené

      • Náučný koncert „Ľudové hudobné nástroje“ - Gajdošská dvojka Bosoráci z Piechova

      • V utorok, 19.02.2019 sa v ZŠ Horné Lefantovce konal výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa, ktorý bol zameraný na históriu a poznanie starých hudobných nástrojov. Koncertom nás sprevádzal sympatický pár, Matej Beňo a Dominika Poláková, ktorí si hovoria Bosoráci z Piechova. Boli  oblečení v krojoch, čo vytváralo nezameniteľnú atmosféru.
       Postupne nám predstavili veľa zaujímavých hudobných nástrojov od koncovky, cez píšťaly, ozembuch, gajdy, fujaru, husle až po akordeón. Na nástroje nielen hrali, ale rozprávali aj ich históriu, či spôsob výroby. Každý nástroj nám predviedli a spestrili ich tóny ľúbozvučným spevom. Predstavenie bolo sčasti interaktívne, kde si žiaci mohli vyskúšať odzemok a hru na ozembuch. Počas jednej hodiny sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií, zaspievali si známe slovenské ľudové piesne, no a aj si zatancovali.
       Na záver sme si hudobné nástroje poprezerali aj vyskúšali. Obdivovali sme  gajdy, vyrobené zo zvieracích koží a hlavne krásnu fujaru, ktorá je symbolom slovenskej ľudovej kultúry. Okrem toho sme si uvedomili silu poznania našej minulosti a tradícií. Koncert bol zábavný a poučný.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • V tento škol. rok sa školské kolo HK konalo  13. 2. 2019. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: v kategórii poézia a v kategórii próza. Všetci súťažiaci sa snažili podať čo najpresvedčivejší výkon .Niektorí súťažiaci mali aj trému, ktorá nebola práve najlepšou kamarátkou pri prednese. Práve ona spôsobila, že podaktorým niekedy „vypadol“ text.  Snaženie súťažiacich ocenila porota, ktorá pozostávala z pani učiteliek: Lenickej, Škulovej a Jankulovej . Porota rozhodla nasledovne:

       Kategória poézie:

       1.  Elka Tomková - 3. roč.

       2.  Annamária Gažiová - 4.roč.

       3. Filip Jagdwirth - 3. roč.

        

       Kategória prózy:

        

       1. Ondrej Fiksel – 4. roč.

       2. Ninka Ďurinová – 3. roč.

       3. Marko Gubiš – 4. Roč.

       Víťazom samozrejme gratulujeme a už sa tešíme na budúci škol. rok na nové texty ,ktoré odznejú z úst ďalších recitátorov .

      • Bábkové divadlo

      • 25.01.2019 – Staré divadlo „Prdiprášok doktora Proktora“

       Autor: Jo Nesbo, nórsky hudobník a spisovateľ

       Zvláštny chlapec Bule a šikovná Lisa sú susedia. Spriatelia sa so zvláštnym vynálezcom doktorom Proktorom. Doteraz neuznaný vedec vynašiel prdiaci prášok a spočiatku nie príliš použiteľná vec sa ukáže ako ten najúžasnejší vynález na svete. Bule s Lisou vymyslia plán, ako by mohli silnejšiu verziu prášku predať NASA. Lenže hrdinom sa do cesty postavia drsní zločinci. Ich pričinením sa Bule, Lisa a doktor Proktor ocitnú vo víre nebezpečných situácií, kde im ide doslova o krk. Ktovie, ako by to dopadlo, nebyť kamarátstva, vynaliezavosti a statočnosti troch hrdinov

      • Benefičný koncert

      • Vystúpenie máme úspešne za sebou a patrí sa poďakovať všetkým , ktorí sa na jeho realizácii podielali. Veľká vďaka patrí predovšetkým žiakom a pani učiteľkám , ktorí po vyučovaní zvládli všetky nácviky . A bolo ich dosť! Tiež rodičom! Bez ich pomoci si už mnohé akcie nevieme ani predstaviť. Tak teda posúďte, či sme sa snažili!

      • Benefičný koncert

      • December je mesiacom vianočných večierkov, benefičných koncertov a milých stretnutí, kedy sme si my ľudia akísi bližší, lepší a navzájom sa viac chápajúci. Jedno takéto milé stretnutie pripravili pre všetkých, ktorí si 14.12. nájdu čas aj žiaci z Horných Lefantoviec pod taktovkou svojich pani učiteliek. Príďte sa potešiť, oddýchnuť si! Sľubujeme, že neoľutujete!

      • Mikuláš v škole

      • Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa! Ani v našej malej školičke sme neporušili túto dávnu tradíciu. Naši žiaci sa potešili aj balíčkom od Mikuláša, ktorý na nás ani tento rok nezabudol. My mu za to ďakujeme!

      • ATLANTIS

      • Zážitky z objavovania, aké tu ešte neboli, smiech a dobrá nálada, spoločne prežitý voľný čas. To všetko  sme dnes ( 3.10.) zažili zábavnom centre ATLANTIS Levice.