• Faktúry

     • Faktúry 2020

   • Január

    Dodávateľ Číslo
    faktúry
    Predmet Suma Dátum
     prijatia
    MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012004476 Elektrina 227,84 € 3.1.2020
    Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19110601 Kuchynský odpad 36,00 € 2.1.2020
    ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2020000002 Obedy zamestnanci 228,20 € 8.1.2020
    Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 2000002 Mäso pre ŠJ 71,25 € 9.1.2020
    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8249482316 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 13.1.2020
    MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1051943197 Elektrina - preplatok -737,52 € 14.1.2020
    SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8619713449 Plyn 1 410,00 € 15.1.2020
    Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 19120269 Kuchynský odpad 24,00 € 15.1.2020
    Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200013 Mäso pre ŠJ 73,80 € 15.1.2020
    Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234000460 Potravin pre ŠJ 148,90 € 15.1.2020
    SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8446381688 Plyn - nedoplatok 596,16 € 16.1.2020
    Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20001464 Internet 16,60 € 17.1.2020
    Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200024 Mäso pre ŠJ 61,93 € 23.1.2020
    Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234001182 Potraviny pre ŠJ 170,96 € 23.1.2020
    Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234001208 Potraviny pre ŠJ 26,41 € 23.1.2020
    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8251018790 Mobil ŠJ 10 € 23.1.2020
    Kantorka, n. o. Bazalkova 7 040 07 Košice 27012020 Poplatok za seminár 35,00 € 23.1.2020
    Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200038 Mäso pre ŠJ 46,04 € 30.1.2020

     

    Február

    Dodávateľ Číslo
    faktúry
    Predmet Suma Dátum
     prijatia
    Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2020001 Potraviny pre ŠJ 547,31 € 5.2.2020
    Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 20100001 Potraviny pre ŠJ 216,24 € 5.2.2020
    MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012015343 Elektrina 165,46 € 4.2.2020
    SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8639100666 Plyn 1 366,00 € 4.2.2020
    ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2020000005 Obedy zamestnanci 123,88 € 7.2.2020
    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8251718730 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 7.2.2020
    Mgr. Z. Maláriková Močenok 42020 PO BOZP 75,00 € 7.2.2020
    BFL Ostratice 956 34 Ostratice 113583 Školské ovocie 1,94 € 7.2.2020
    Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200055 Mäso pre ŠJ 66,00 € 7.2.2020
    Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234002312 Potravin pre ŠJ 106,65 € 7.2.2020
    Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234002318 Potravin pre ŠJ 41,58 € 7.2.2020
    Obec Horné Lefantovce Farská 25/13 Horné Lefantovce 2020000004 Komunálny odpad 62,40 € 10.2.2020
    Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200065 Mäso pre ŠJ 82,13 € 11.2.2020
    Asana-Toman s. r. o. Pri Studničke 70 949 07 Nitra 20005 Dezinsekcia a deratizácia Kuch. a ŠJ 100,00 € 17.2.2020
    Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 20010637 Kuchynský odpad 36,00 € 17.2.2020
    Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20004311 Internet 16,60 € 17.2.2020
    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8253267134 Mobil ŠJ 10,00 € 20.2.2020
    Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200082 Mäso pre ŠJ 36,75 € 26.2.2020
    Roman Hupka - ROEL Svätojánska 466 951 45 Horné Lefantovce 42020 Výmena svietidiel na prízemí ZŠ 262,98 € 27.2.2020


    Marec

    Dodávateľ Číslo
    faktúry
    Predmet Suma Dátum
     prijatia
    SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8677847212 Plyn 1 288,00 € 2.3.2020
    MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012020586 Elektrina - preplatok 165,46 € 2.3.2020
    RVC Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra 20042020 Poplatok za seminár 22,00 € 6.3.2020
    ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2020000012 Obedy zamestnanci 325,50 € 6.3.2020
    Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 20100002 Potraviny pre ŠJ 182,50 € 6.3.2020
    Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200101 Mäso pre ŠJ 58,86 € 6.3.2020
    Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2020002 Potraviny pre ŠJ 333,51 € 6.3.2020
    Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 234004006 Potraviny pre ŠJ 139,69 € 6.3.2020
    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8253963910 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 9.3.2020
    Komunálna poisťovňa Štefaniková 17 811 05 Bratislava 1 6822884164 Poistenie majetku 45,99 € 9.3.2020
    Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 200180 Mäso pre ŠJ 68,15 € 10.3.2020
    Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20007137 Internet 16,60 € 19.3.2020
    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8255530870 Mobil ŠJ 10,00 € 23.3.2020
    Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 20020659 Kuchynský odpad 36,00 € 23.3.2020
    Potraviny Ľubka Koniarovce 147 956 13 2020003 Potraviny pre ŠJ 287,67 € 31.3.2020
    Coop Jednota, s. d. Štefániková 54 949 01 Nitra 20100003 Potraviny pre ŠJ 151 € 31.3.2020


    Apríl

    Dodávateľ Číslo
    faktúry
    Predmet Suma Dátum
     prijatia
    SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8600458698 Plyn 705,00 € 2.4.2020
    MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1012027869 Elektrina 165,46 € 2.4.2020
    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8256230614 Pevná linka + mobil. Internet 44,99 € 8.4.2020
    Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 20030616 Kuchynský odpad 24,00 € 17.4.2020
    Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 20009957 Internet 16,60 € 21.4.2020
    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8257798610 Mobil ŠJ 10,00 € 23.4.2020
    Jozef Sombat Veľké Zálužie Za humnami 119  2542020 Čistenie a revízia komínov 105,90 € 29.4.2020


    Máj