• Novinky

      • Slávik Slovenska

      • 18.03.2019 sa na našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“. Bol to už jeho 29. ročník a žiaci zaspievali rôzne druhy ľudových piesní a výsledky sú nasledovné:

       I. kategória: žiaci ročníkov 1.-3.

       1. miesto: Ela Tomková – 3. ročník

       2. miesto: Nina Ďurinová – 3. ročník

       3. miesto: Laura Pavlíková – 3. ročník

        

       II. kategória: žiaci ročníkov 4.-6.

       1. miesto: Annamária Gažiová – 4. ročník

       2. miesto: Ondrej Fiksel – 4. ročník

       3. miesto: nebolo udelené

      • Náučný koncert „Ľudové hudobné nástroje“ - Gajdošská dvojka Bosoráci z Piechova

      • V utorok, 19.02.2019 sa v ZŠ Horné Lefantovce konal výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa, ktorý bol zameraný na históriu a poznanie starých hudobných nástrojov. Koncertom nás sprevádzal sympatický pár, Matej Beňo a Dominika Poláková, ktorí si hovoria Bosoráci z Piechova. Boli  oblečení v krojoch, čo vytváralo nezameniteľnú atmosféru.
       Postupne nám predstavili veľa zaujímavých hudobných nástrojov od koncovky, cez píšťaly, ozembuch, gajdy, fujaru, husle až po akordeón. Na nástroje nielen hrali, ale rozprávali aj ich históriu, či spôsob výroby. Každý nástroj nám predviedli a spestrili ich tóny ľúbozvučným spevom. Predstavenie bolo sčasti interaktívne, kde si žiaci mohli vyskúšať odzemok a hru na ozembuch. Počas jednej hodiny sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií, zaspievali si známe slovenské ľudové piesne, no a aj si zatancovali.
       Na záver sme si hudobné nástroje poprezerali aj vyskúšali. Obdivovali sme  gajdy, vyrobené zo zvieracích koží a hlavne krásnu fujaru, ktorá je symbolom slovenskej ľudovej kultúry. Okrem toho sme si uvedomili silu poznania našej minulosti a tradícií. Koncert bol zábavný a poučný.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • V tento škol. rok sa školské kolo HK konalo  13. 2. 2019. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: v kategórii poézia a v kategórii próza. Všetci súťažiaci sa snažili podať čo najpresvedčivejší výkon .Niektorí súťažiaci mali aj trému, ktorá nebola práve najlepšou kamarátkou pri prednese. Práve ona spôsobila, že podaktorým niekedy „vypadol“ text.  Snaženie súťažiacich ocenila porota, ktorá pozostávala z pani učiteliek: Lenickej, Škulovej a Jankulovej . Porota rozhodla nasledovne:

       Kategória poézie:

       1.  Elka Tomková - 3. roč.

       2.  Annamária Gažiová - 4.roč.

       3. Filip Jagdwirth - 3. roč.

        

       Kategória prózy:

        

       1. Ondrej Fiksel – 4. roč.

       2. Ninka Ďurinová – 3. roč.

       3. Marko Gubiš – 4. Roč.

       Víťazom samozrejme gratulujeme a už sa tešíme na budúci škol. rok na nové texty ,ktoré odznejú z úst ďalších recitátorov .

      • Polročné vysvedčenie a vyhodnoteie jeseného zberu papiera

      • Bábkové divadlo

      • 25.01.2019 – Staré divadlo „Prdiprášok doktora Proktora“

       Autor: Jo Nesbo, nórsky hudobník a spisovateľ

       Zvláštny chlapec Bule a šikovná Lisa sú susedia. Spriatelia sa so zvláštnym vynálezcom doktorom Proktorom. Doteraz neuznaný vedec vynašiel prdiaci prášok a spočiatku nie príliš použiteľná vec sa ukáže ako ten najúžasnejší vynález na svete. Bule s Lisou vymyslia plán, ako by mohli silnejšiu verziu prášku predať NASA. Lenže hrdinom sa do cesty postavia drsní zločinci. Ich pričinením sa Bule, Lisa a doktor Proktor ocitnú vo víre nebezpečných situácií, kde im ide doslova o krk. Ktovie, ako by to dopadlo, nebyť kamarátstva, vynaliezavosti a statočnosti troch hrdinov

      • Benefičný koncert

      • Vystúpenie máme úspešne za sebou a patrí sa poďakovať všetkým , ktorí sa na jeho realizácii podielali. Veľká vďaka patrí predovšetkým žiakom a pani učiteľkám , ktorí po vyučovaní zvládli všetky nácviky . A bolo ich dosť! Tiež rodičom! Bez ich pomoci si už mnohé akcie nevieme ani predstaviť. Tak teda posúďte, či sme sa snažili!

      • Benefičný koncert

      • December je mesiacom vianočných večierkov, benefičných koncertov a milých stretnutí, kedy sme si my ľudia akísi bližší, lepší a navzájom sa viac chápajúci. Jedno takéto milé stretnutie pripravili pre všetkých, ktorí si 14.12. nájdu čas aj žiaci z Horných Lefantoviec pod taktovkou svojich pani učiteliek. Príďte sa potešiť, oddýchnuť si! Sľubujeme, že neoľutujete!

      • Mikuláš v škole

      • Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa! Ani v našej malej školičke sme neporušili túto dávnu tradíciu. Naši žiaci sa potešili aj balíčkom od Mikuláša, ktorý na nás ani tento rok nezabudol. My mu za to ďakujeme!

      • ATLANTIS

      • Zážitky z objavovania, aké tu ešte neboli, smiech a dobrá nálada, spoločne prežitý voľný čas. To všetko  sme dnes ( 3.10.) zažili zábavnom centre ATLANTIS Levice.

      • Svetový deň mlieka v školách

      • Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli spoločnou desiatou, ktorú tvorili jogurtíky  a mliečko. Pani učiteľky dokonca predviedli svoje kuchárske umenie tým, že nás pohostili tvarohovými koláčikmi z ich vlastnej kuchyne.

      • Turistické vychádzky

      • Hoci sme školička malá, nie sme ochudobnení ani o záujmovú činnosť popoludní. Každý má možnosť zmysluplne prežiť niektoré popoludnia v týždni a robiť naozaj to, čo ho baví v nasledovných krúžkoch:

       VŠEVEDKO, ZDRAVOTNÍČK a ŠPORTOVO-TURISTICKÝ.

       Keďže počasie nám v septembri naozaj prialo, uskutočnili sme v rámci ŠPORTOVO-TURISTICKÉHO krúžku vychádzku do gaštanice a zúčastnili sme sa opekačky. Riadne sme sa vyšantili na obidvoch vychádzkach a tešíme sa , kam zase pôjdeme v blízkej budúcnosti.

      • Nitra

      • Vraví sa, že do tretice všetko dobré. A nám naozaj vyšla aj táto v poradí už tretia akcia za týždeň. Počasie nám opäť prialo, slniečko sa na nás usmievalo. A my sme sa vydali navštíviť zaujímavosti nášho okresného mesta. To, čo sme sa učili na hodinách vlastivedy, sme si prezreli naživo. Domov sme sa vracali síce trošku unavení, ale obohatení o nové a zaujímavé zážitky.

      • Danka a Janka

      • Divadelné predstavenie v obnovenej premiére s názvom Danka a Janka sme si veľmi radi opäť pozreli v Starom divadle v Nitre 13.9. Opäť to bolo jedno príjemne prežité dopoludnie.