• Novinky

      • Oznam:

      • Dňa 09. 01. 2020 o 16:30 sa uskutoční

       triedne rodičovské združenie v budove

       ZŠ Horné Lefantovce. Účasť rodičov

       je potrebná.

      • Koncert

      • 04.12.2019 – Náučný koncert „Nesieme vám novinu“ s folklórnym súborom „Rodina Hlbocká“ z Piešťan

       V stredu, 04. 12. 2019 sa na ZŠ Horné Lefantovce konal výchovný koncert pre žiakov ZŠ a pre deti z MŠ. Koncertom nás sprevádzali otec a dcéra rodiny Hlbockých – Mária a Peter Hlbockí.

       Boli  oblečení v krojoch, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska, čo vytváralo nezameniteľnú atmosféru. Žiaci videli a počuli rôzne ľudové hudobné nástroje ako sú fujara, gajdy, koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, drumbľa, píla, mrmlák, flauty, husle, violončelo, ninera, heligónka, zvonce ako aj sprievodné hudobné nástroje ozembuch, triangel, rolničky, bzučák a iné. Tento koncert bol orientovaný na Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj na zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Začínali s obdobím prichádzajúcej zimy na Martina, postupne prechádzali významnými dňami, spojenými s rôznymi pranostikami a praktikami (Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia), až sa dostali k samotnému Štedrému dňu. Vianočná atmosféra bola navodená koledovaním, spievaním vianočných piesní, kolied, vinšovaním a prezentovaním vianočných zvykov spolu s našimi žiakmi a deťmi z MŠ. Na záver koncertu sa ozývala celou školou najkrajšia vianočná pieseň – Tichá noc.
       Koncert bol zábavný a poučný.

      • Mikuláš

      • Sviatok svätého Mikuláša sa už odpradávna spájal s vierou v bohatstvo. Obchodníci v ten deň radi uzatvárali zložité obchody. Okolo Mikulášskej osoby sa zachovalo najviac zvykov súvisiacich s jeho obdarovaním všetkých detí. V podvečer sviatku navštevuje muž s bielou bradou deti a nadeľuje im sladkosti, ale ich aj dobrotivo karhá. Kedysi mal Mikuláš aj početný sprievod, ktorý sa postupne zredukoval na anjela a čertov. Aj na deti v našej školičke napriek chrípkovej epidémii Mikuláš nezabudol. Obdarované deti mu s vďačnosťou zaspievali niektoré zimné a vianočné  koledy, medzi ktorými nechýbala ani známa pieseň: „Mikulášku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú nôšku, daj nám z tvojich darov trošku, či koníčka medového, či koláčka makového, veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš.

      • Benefičný koncert

      • Patrí už k peknej tradícii, že adventné obdobie sa na našej škole nesie v znamení príprav na benefičný koncert. Tentokrát sa niesol v znamení myšlienky - rozprávkové Vianoce. Jeho začiatky siahajú ešte do čias, keď Základná škola v Horných Lefantovciach bola plnoorganizovaná. Napriek tomu, že počet žiakov, ktorí navštevujú našu školu je oveľa nižší, ako v čase vzniku tejto myšlienky - prezentovať um, šikovnosť a kreativitu žiakov aj týmto spôsobom, nič to ale nemení na fakte, že žiaci podali vďaka svojim vyučujúcim fantastický výkon  o čom svedčil aj neutíchajúci potlesk vďačných divákov.

      • Európsky týždeň boja proti drogám

      • V tomto týždni sa žiaci zamerali na aktivity zamerané na nebezpečenstvo drog (vypracovanie dotazníka o drogách, kreslenie a maľovanie obrázka s protidrogovou tematikou, športové disciplíny v telocvični, ap.).  
       Dňa 22.11.2019 si žiaci v telocvični ZŠ zasúťažili v rôznych športových disciplínach a potom to len začalo byť zaujímavé.
       Začala súťaž o najrýchlejšie autíčko. Chlapci si priniesli super autá a súťaž sa mohla začať. Najlepšie vodiť svoje auto vie Andrej Viskup z 3. ročníka a z dievčat to bola Ela Tomková zo 4. ročníka.
       A víťazmi sú všetci tí, ktorí sa zúčastnili a chlapci sa stali džentlmenmi, pretože požičali dievčatám svoje autíčka a podali im kurz rýchleho vedenia áut. 

      • Recyklohry II

      • Veľa času vo vzdelávacom procese venujeme téme klimatická kríza ,tak sme sa aj my znovu aktívne zapojili  v rámci 2. úlohy a  žiaci vytvorili  Recyklostrom z PET fliaš.

      • Recyklohry I

      • 1. úloha bola záhradkársko-kreatívna. Naši žiaci si vysadili sadeničky ihličnatých stromčekov zatiaľ do prenosného črepníka a na jar ich vysadia na školský dvor, nakoľko je naplánovaná jeho revitalizácia. Žiaci pomenovali stromčeky-Náš hájik Elefantík.

      • Medzinárodný týždeň vzdelávania

      • Už tradične v rámci tohto týždňa ponúkame pre rodičov otvorené hodiny, kde majú možnosť zúčastniť sa na vyučovaní. Tentokrát sme otvorené hodiny z organizačných dôvodov presunuli na marec a týždeň sme venovali napríklad takým aktivitám ,ako sú prezentácie žiackych projektov ,ako aj obľúbeným a často používaným spôsobom výučby na našej malotriednej škole- „Starší učia mladších“.