• Novinky

      • Šarkaniáda

      • Príroda v jeseni hýri na Slovensku farbami. Okrem kaleidoskopu farieb ponúka toto zázračné obdobie množstvo príležitostí na zábavu. Naši žiaci si jedno takéto slnečné popoludnie spestrili už tradičnou šarkaniádou.

      • Október - Mesiac úcty k starším

      • Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody . Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi radosťami aj starosťami. A práve dnes je ten správny čas , kedy žiaci našej základnej školy a zároveň vnuci a vnučky  našich najstarších obyvateľov ich prišli obdarovať  svojím pohladením v podobe bohatého kultúrneho programu.