• Novinky

      • Deň vody

      • Prvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii a pripadol na 22. marec 1993. Aktuálnosť a význam Svetového dňa vody je daná aj skutočnosťou, že na svete viac ako dve miliardy ľudí trpí nedostatkom pitnej vody, nemá prístup k vode. V súčasnej dobe žije na svete 2.1 miliardy ľudí v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody, čo ovplyvňuje ich zdravie.

       My tu na Slovensku a v našej obci našťastie problém s pitnou vodou nemáme. Máme tu aj prameň- Studničku, ktorú navštevujú aj obyvatelia z okolitých obcí. Aj nám deťom dobre padne, najmä v horúcich letných dňoch osvieženie dúškami vody z nášho prameňa. My sme  si tento deň pripomenuli vychádzkou k miestnemu potôčiku a k Studničke. Cestou sme si  zároveň zopakovali pravidlá cestnej premávky.

      • Slávik Slovenska

      • 18.03.2019 sa na našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“. Bol to už jeho 29. ročník a žiaci zaspievali rôzne druhy ľudových piesní a výsledky sú nasledovné:

       I. kategória: žiaci ročníkov 1.-3.

       1. miesto: Ela Tomková – 3. ročník

       2. miesto: Nina Ďurinová – 3. ročník

       3. miesto: Laura Pavlíková – 3. ročník

        

       II. kategória: žiaci ročníkov 4.-6.

       1. miesto: Annamária Gažiová – 4. ročník

       2. miesto: Ondrej Fiksel – 4. ročník

       3. miesto: nebolo udelené