• Novinky

      • Benefičný koncert

      • Vystúpenie máme úspešne za sebou a patrí sa poďakovať všetkým , ktorí sa na jeho realizácii podielali. Veľká vďaka patrí predovšetkým žiakom a pani učiteľkám , ktorí po vyučovaní zvládli všetky nácviky . A bolo ich dosť! Tiež rodičom! Bez ich pomoci si už mnohé akcie nevieme ani predstaviť. Tak teda posúďte, či sme sa snažili!