• Novinky

      • Oznam:

      • Základná škola, Farská ulica 20, Horné Lefantovce

        

        

       Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. 3. 2020:

       1. Školy zostanú zatvorené až do odvolania.

       2.Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

       Na základe uvedeného Vám zasielam tlačivá, ktoré mi prosím pošlite späť v termíne do 15.4.2020- kedy je na našej ZŠ stanovený termín zápisu detí do 1. ročníka, pokiaľ máte záujem , aby Vaše dieťa bolo zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky na našej ZŠ.

       Ďalšie potrebné informácie Vám budú doručené e-mailom. Taktiež odporúčam sledovať webovú stránku školy a obce Horné Lefantovce.

       Tlačivá k zápisu je možné si stiahnuť aj z webovej stránky obce.

       Spôsob doručenia tlačív:

       1. Poštou
       2. Mailom (tu bude potrebné doplniť podpisy rodičov aj v tom prípade, ak by ste nám

       zaslali scan)

        

       Kontakty: tel: 0903 202 353

                       e-mail: skolalefantovce@post.sk

        

       V H. Lefantovciach, 26.3.2020                                                                   Mgr. Janka Jankulová                        

                                                                                                                                  riaditeľka