• Novinky

      • 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom

      • Kladením vencov k pamätníkom pripomínajúcim obete  doposiaľ najväčšieho vojnového konfliktu, známeho ako 2. svetová vojna, si každoročne pripomíname víťazstvo nad fašizmom. Tento rok to už bolo po 74.-krát.

      • Zober loptu, nie drogy

      • V rámci projektu „Zober loptu , nie drogy“ sa žiaci našej školy venovali v posledný marcový týždeň zvyšovaniu telesnej zdatnosti, ale aj rozvoju morálno- vôľových vlastností prostredníctvom športových popoludní. Aby bola naplnená základná filozofia projektu, vyučujúce sa  snažili pripraviť také športové aktivity, ktoré sú pre žiakov atraktívne a populárne. Žiaci si teda zahrali hlavne vybíjanú a futbal.

      • Marec mesiac knihy

      • V mesiaci marec sme viac, ako po iné mesiace navštevovali v rámci vyučovania , ale aj pobytu v ŠKD, školskú knižnicu, kde sme strávili príjemné chvíle s knihou. Boli sme pozvaní aj do obecnej knižnice, kde  pani knihovníčka upriamila našu pozornosť najmä na nové knižné tituly. Čas pred popoludňajším oddychom na lôžku sme sa snažili spríjemniť našim malým kamarátom z materskej školy čítaním rozprávočky na želanie . Boli to príjemné chvíle nielen pre malých škôlkarov ale aj pre nás žiakov ZŠ.