• Novinky

      • Školský výlet 2018

      • Dňa 13.6.2018 sme sa spolu s rodičmi zúčastnili na školskom výlete. Navštívili sme zámok Smolenice, jaskyňu Driny a Piešťany. Hoci sme sa nedostali na loď a kvôli búrke aj trochu zmokli, výlet to bol plný dobrodružstiev a zážitkov.

      • Slávik Slovenska 2018

      • Dňa 7.6.2018 sa na našej skole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

      • Matematický klokan 2018

      • Ešte v marci sa niektorí žiaci našej školy zúčasnili medzinárodnej matematickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan. Najlepšie uspel Patrik Farkaš, žiak 2.ročníka, ktorý sa v rámci Slovenskej republiky zaradil medz 20% najúspešnejších riešiteľov. Gratulujeme!

      • Talent regiónu 2018

      • Dňa 23. mája 2018 sa konala regionálna spevácka súťaž Talent regiónu, ktorú každoročne organizuje Základná škola Lužianky. Súťaže sa zúčastnili školy: ZŠ Zbehy, Lužianky, Čakajovce, Výčapy-Opatovce, H.Lefantovce a Nové Sady. Súťažilo sa v speve ľudovej a modernej piesne. 

       Našu školu reprezentovala Romanka Hupková, žiačka 4.ročníka, ktorá získala pekné 2. miesto v speve ľudovej piesne.

       Gratulujeme k umiestneniam a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Krúžok Vševedko: exkurzia na Poľnohospodárske družstvo H.Lefantovce