• Faktúry

     • Faktúry 2018

      Január

      Dodávateľ

      Číslo

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      SPP, a.s.Mlynske Nivy, 44/a, 825 11 Bratislava

      7440278191

      Plyn-nedoplatok

      333,44€

      17.01.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      78201366531

      Mobil

      11,99 €

      17.01.2018

      ŠJ pri ZŠ H. Lefantovce

      201800002

      Stravné zamestn.

      169,07€

      8.01.2018

      ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava

      7449804314

      Elektrina

      204,23€

      15.01.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      8200016052

      Pevná linka

      14 €

      8.01.2018

      INTA s.r.o.

      17120801

      Bioodpad

      36 €

      12.01.2018

      Wircom s.r.o., Nádražná 16/133, 956 05 Radošina

      18001549

      Internet

      16,60 €

      15.01.2018

      KEO s.r.o.Poľná ulica,99106 Záhorce

      17120801

      Ročný užívací poplatok-jedáleň

      43,72€

      11.01.2018

      ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava

      7170957075

      Elektrina - nedoplatok

      13,53€

      8.01.2018

      SPP, a.s.Mlynske Nivy, 44/a, 825 11 Bratislava

      7155798724

      Plyn

      2117€

      19.01.2018

      Obec Horné Lefantovce, Obecný úrad, Farská ul. 25/13 95145 Horné Lefantovce

      0820180329

      Komunálny odpad

      114,40€

      31.01.2018

      Február 

      Dodávateľ

      Číslo 

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      SPP, a.s.Mlynske Nivy, 44/a, 825 11 Bratislava

      7293934280

      Plyn

      2052€

      5.2.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      8201969954

      Pevná linka

      14 €

      12.02.2018

      ŠJ pri ZŠ H. Lefantovce

      2018000004

      Stravné zamestn.

      162,69€

      1.02.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      8203336092

      Mobil

      11,99 €

      6.02.2018

      INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín

      18011064

      Bioodpad

      48 €

      19.02.2018

      Wircom s.r.o., Nádražná 16/133, 956 05 Radošina

      18004127

      Internet

      16,60 €

      16.02.2018

      ZSE Energia a.s., Čulenova 46, P.O.BOX 325,81000 Bratislava

      7449859097

      Elektrina

      204,23€

      5.02.2018

      Mgr. Ivan Mihálik, Pod Katrušou60, 949 01 Nitra

      302018

      PO a BOZP

      75€

      5.02.2018

      RVC Nitra,Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

      21032018

      Poplatok za seminár

      50€

      19.02.2018

      Zsl. vodárne, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra

      8860004186

      Vodné/stočné

      248,88€

      22.02.2018