• Faktúry

     • Faktúry 2018

      Január

      Dodávateľ

      Číslo

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      SPP, a.s.Mlynske Nivy, 44/a, 825 11 Bratislava

      7440278191

      Plyn-nedoplatok

      333,44€

      17.01.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      78201366531

      Mobil

      11,99 €

      17.01.2018

      ŠJ pri ZŠ H. Lefantovce

      201800002

      Stravné zamestn.

      169,07€

      8.01.2018

      ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava

      7449804314

      Elektrina

      204,23€

      15.01.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      8200016052

      Pevná linka

      14 €

      8.01.2018

      INTA s.r.o.

      17120801

      Bioodpad

      36 €

      12.01.2018

      Wircom s.r.o., Nádražná 16/133, 956 05 Radošina

      18001549

      Internet

      16,60 €

      15.01.2018

      KEO s.r.o.Poľná ulica,99106 Záhorce

      17120801

      Ročný užívací poplatok-jedáleň

      43,72€

      11.01.2018

      ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava

      7170957075

      Elektrina - nedoplatok

      13,53€

      8.01.2018

      SPP, a.s.Mlynske Nivy, 44/a, 825 11 Bratislava

      7155798724

      Plyn

      2117€

      19.01.2018

      Obec Horné Lefantovce, Obecný úrad, Farská ul. 25/13 95145 Horné Lefantovce

      0820180329

      Komunálny odpad

      114,40€

      31.01.2018

      Február 

      Dodávateľ

      Číslo 

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      SPP, a.s.Mlynske Nivy, 44/a, 825 11 Bratislava

      7293934280

      Plyn

      2052€

      5.2.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      8201969954

      Pevná linka

      14 €

      12.02.2018

      ŠJ pri ZŠ H. Lefantovce

      2018000004

      Stravné zamestn.

      162,69€

      1.02.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      8203336092

      Mobil

      11,99 €

      6.02.2018

      INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín

      18011064

      Bioodpad

      48 €

      19.02.2018

      Wircom s.r.o., Nádražná 16/133, 956 05 Radošina

      18004127

      Internet

      16,60 €

      16.02.2018

      ZSE Energia a.s., Čulenova 46, P.O.BOX 325,81000 Bratislava

      7449859097

      Elektrina

      204,23€

      5.02.2018

      Mgr. Ivan Mihálik, Pod Katrušou60, 949 01 Nitra

      302018

      PO a BOZP

      75€

      5.02.2018

      RVC Nitra,Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

      21032018

      Poplatok za seminár

      50€

      19.02.2018

      Zsl. vodárne, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra

      8860004186

      Vodné/stočné

      248,88€

      22.02.2018

      Marec 

      Dodávateľ

      Číslo 

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      SPP, a.s.Mlynské Nivy, 44/a,  825 11 Bratislava

      7249073980

      Plyn

      1934€

      5.3.2018

      ŠJ pri ZŠ H. Lefantovce

      2018000006

      Strav. zmestnanci

      118,03€

      5.3.2018

      ZSE Energia a. s. Čulenova 46 PO BOX 325, 81000 BA 1

      7449943618

      Elektrina

      204,23€

      5.3.2018

      Asana, Jasná 13, 949 01 Nitra

      18011

      Desinsekcia a deratizácia ŠJ + kuchyňa

      100€

      12.3.2018 

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA

      820394096

      Pevná linka

      14€

      12.3.2018

      Inta s. r. o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín

      18021116

      Kuchynský odpad

      48€

      13.3.2018

      Wircom s. r. o. Nádražná 16/133, 956 05 Radošina

      18006741

      Internet

      16,6€

      15.3.2018

      KEO s. r. o. Poľná 991 06 Záhorce

      2018000380

      KEO – licencia účtovníctva pre jedáleň

      321,64€

      15.3.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA

      8205314908

      Mobil

      11,99€

      21.3.2018

      Mäso- údeniny Jankovič, Koniarovce 23

      180139

      Mäso

      33,84€

      15.3.2018

      Mäso -údeniny Jankovič, Koniarovce 23

      180153

      Mäso

      37,41€

      23.3.2018

      Mäso- údeniny Jankovič, Koniarovce 23

      180164

      Mäso

      13,98€

      28.3.2018

      Coop Jednota, Nitra, Štefánikova ul. Nitra

      18168003

      Potraviny

      154,79€

      28.3.2018

       Apríl

      Dodávateľ

      Číslo

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 BA 26

      7204218038

      Plyn

      1059€

      4.4.2018

      ŠJ pri ZŠ Farská 21 H. Lefantovce

      2018550009

      Obedy zamestnanci

      200,97€

      4.4.2018

      Mäso- údeniny Jankovič Koniarovce 23

      180177

      Mäso

      33,75€

      4.4.2018

      Potraviny Ľubka Koniarovce 147

      2018003

      Ovocie, zelenia

      163,86€

      4.4.2018

      ZSE Energia Čulenova 6, PO BOX 325, 810 00 BA

      7459452957

      Elektrina

      204,23€

      6.4.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA

      8205925062

      Pevná linka

      14€

      9.4.2018

      Mäso- údeniny Jankovič, Koniarovce 23

      180200

      Mäso

      45,41€

      11.4.2018

      Inmedia s. r. o. Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen

      234805693

      Sirup, bulgur pretlak, cukor múka, cestoviny

      171,23€

      11.4.2018

      Wircom s. r. o., Nádražna 16/133, 956 05 Radošina

      18009373

      Internet

      16,6€

      17.4.2018

      Mäso- údeniny Jankovič, Koniarovce 23

      180212

      Mäso

      30,25€

      18.4.2018

      Inta s. r. o. Rybárska 758/18

      18030736

      Kuchynský odpad

      36€

      18.4.2018

      Mäso- údeniny Jankovič, Koniarovce 23

      180225

      Mäso

      28,58€

      24.4.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA

      8207807349

      Mobil

      11,99€

      23.4.2018

      Jozef Sombat, Za humnami 119, V. Zálužie

      1442018

      Revízia a čistenie komínov

      105,90€

      27.4.2018

      Máj 

      Dodávateľ

      Číslo 

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      Mäso-úeniny. Jank, Koniarovce 23

      180277

      Mäso

      25,55€

      2.5.2018

      Coop Jednota, Štefánikova 54, 949 01 Nitra

      18168004

      Potraviny

      158,10€

      2.5.2018

      Potraviny – Ľubka Koniarovce 147, 956 13

      2018004

      Ovocie,zelenina,

      ostat. potr. tovar

      289,38€

      2.5.2018

      SPP, a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 BA

      7204239598

      Plyn

      406€

      2.5.2018

      ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 BA

      7551336538

      Elektrina

      204,23€

      4.5.2018

      ŠJ pri ZŠ H. Lefantovce, Farská 20, H.Lefantovce

      2018550014

      Obedy zamestnanci

      194,59€

      7.5.2018

      Mgr. I. Mihálk, Pod Katrušou 60, 949 01 Nitra

      1502018

      PO a BOZP

      75€

      7.5.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 8, 817 62 BA

      8207922275

      Pev. linka

      14€

      9.5.2018

      Mäso-údeniny, Jankovič, Koniarovce 23, 95613

      180258

      Mäso

      9,21€

      10.5.2018

      Inmedia s. r. o. Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen

      234807755

      Mraz. hrach

      4,24€

      15.5.2018

      Inmedia s. r. o. Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen

      234807805

      Sirup, kompót, strukoviny, cestoviny, mlieko, olej

      151,38€

      15.5.2018

      Wircom, s. r. o. Nádražná 16/133, 956 05 Radošina

      18011985

      Internet

      16,6€

      16.5.2018

      Mäso-údeniny  Jankovič, Koniarovce 23, 95613

      180271

      Mäso

      37,95€

      17.5.2018

       Inta s. r. o Rybaráska 758/18 911 01

      18040785

      Kuch. odpad

      48€

      22.5.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 8, 817 62 BA

      8209311687

      Mobil

      11,99€

      22.5.2018