• „Týždeň zdravej výživy“ - 12.10.2020 – 16.10.2020

       Dôležitou vecou k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Preto sa na našej škole uskutočnil „Týždeň zdravej desiaty“ zameraný na zníženie množstva sladkostí a sladkých nápojov, a zvýšenie množstva ovocia, zeleniny a čistej vody na desiatu. V tomto týždni sa žiaci snažili nosiť zdravé desiaty, či už to boli zdravé chlebíky, zdravé tyčinky, jogurty, tiež zdravé čaje, mlieko a najmä čistú vodu, ktorá je najzdravšia.
       Zdravé desiaty dodržali nosiť všetci naši žiaci a preto víťazmi boli všetci a získali zdravé celozrnné tyčinky a dobre si na nich pochutili.
       Tiež sme si urobili malú výstavku ovocia a zeleniny, ktorú potom žiaci spolu skonzumovali.

      • Zahájenie školského roka 2020/2021

       Vážení rodičia!

       Otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. 9. 2020 o 9,10 hod.

       Účasť žiakov na vyučovaní je povinná.

       Otvorenie bude prebiehať v triedach. Povinnosťou žiaka je priniesť si rúško a hygienické vreckovky.

       Vstup zákonných zástupcov do priestorov školy je zakázaný s výnimkou žiakov 1. ročníka , ktorého smie sprevádzať iba jeden zákonný zástupca.

      • Organizačné pokyny

       Organizačné pokyny k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 01. 06. 2020

       • Škola bude pre žiakov otvorená od 7:30 hod.
       • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu - každý deň v dĺžke 4 vyučovacích hodín do 11:30 tak, aby boli zaistené všetky hygienicko - epidemiologické nariadenia.
       • Každod
      • Rozhodnutie riaditeľky školy

       Rozhodnutie o spôsobe hodnotenia žiakov ZŠ v 2. polroku šk.r. 2019/2020

       Na základe Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 6.4.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 14. 04. 2020, riaditeľka Základnej školy, Farská ulica 20, Horné Lefantovce rozhodla:

       1. V období od 6. 4. 2020 sa nebude klasifikovať žiaden
   • Partneri a sponzori

    • FEPLASTIC s.r.o.
    • IBA SOFTWARE&DESIGN STUDIO
    • ROEL elektromontáže
    • AG comp
    • EduPage
   • Fotogaléria

    • Ročník 2017/2018
    • Školský výlet 2018
    • Matematický klokan 2018
    • Deň detí: výlet na Oponický hrad
    • Deň mlieka na našej škole
    • Krúžok Vševedko: exkurzia na Poľnohospodárske družstvo H.Lefantovce
    • Svetový deň vody
    • Marec - mesiac knihy
    • Hviezdoslavov Kubín 2018 - obvodné kolo Nitra
    • Hviezdoslavov Kubín 2018 - školské kolo
    • Karneval
    • Krúžok Vševedko
    • XV. vianočný benefičný koncert
    • Mikuláš v škole 6.12.2017
    • Exkurzia v centre Atlantis v Leviciach
    • Fotoalbum školy