• Faktúry

     • Faktúry 2017

     • Január-August

      September

      Dodávateľ

      Číslo

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      1799871855

      Pevná linka

      14

      06.09.2017

      ZSE Ekerota a.s. Čulenova 6 BA

      7459236493

      Elektrina

      186,09

      06.09.2017

      INTA s.r.o.

      17070401

      Bio-odpad

      12

      06.09.2017

      SPP a.s.

      7263922847

      plyn

      322

      06.09.2017

      ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce

      2017000014

      Stravné zamestnanci

      165,36

      07.09.2017

      SC42. Pois. Pokočica Nitra

      1001100408

      penále

      16,95

      08.09.2017

      PKF

      4419004163

      Poistenie maj.

      50,87

      14.09.2017

      Mone-cab s.r.o.

      17111

      Revíza kotolne ZŠ

      388,75

      14.09.2017

      Október

      Dodávateľ

      Číslo 

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      SPP, a.s.Mlynske Nivy, 44/a, 825 11 Bratislava

      7283879369

      Plyn

      1002€

      3.10.2017

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      3419719169

      Mobil

      11,99€

      27.9.2017

      ŠJ pri ZŠ H. Lefantovce

      2017000016

      Stravné zamestn.

      196,56€

      3.10.2017

      ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava

      7459281246

      Elektrina

      186,09€

      6.10.2017

      Mesto Nitra, Mestská polícia, Cintorínska 1480/6

      201701336

      Prenájom detského dopravného ihriska

      10€

      11.10.2017

      PKF a.s., Samova 11, 949 11 Nitra

      5290000100

      Skupinové úraz. poistenie

      150€

      10.10.2017

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      2100906291

      Pevná linka

      14,76€

      9.10.2017

      Jozef Sombat, kominár

      1292017

      Kontrola a čistenie komínov

      105,90€

      18.10.2017

      INTA s.r.o.

      17091129

      Bioodpad

      36€

      18.10.2017

      Wircom s.r.o., Nádražná 16/133, 956 05 Radošina

      17024482

      Internet

      16,60€

      18.10.2017