• Faktúry

     • Faktúry 2018

      Január

      Dodávateľ

      Číslo

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      SPP, a.s.Mlynske Nivy, 44/a, 825 11 Bratislava

      7440278191

      Plyn-nedoplatok

      333,44€

      17.01.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      78201366531

      Mobil

      11,99 €

      17.01.2018

      ŠJ pri ZŠ H. Lefantovce

      201800002

      Stravné zamestn.

      169,07€

      8.01.2018

      ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava

      7449804314

      Elektrina

      204,23€

      15.01.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      8200016052

      Pevná linka

      14 €

      8.01.2018

      INTA s.r.o.

      17120801

      Bioodpad

      36 €

      12.01.2018

      Wircom s.r.o., Nádražná 16/133, 956 05 Radošina

      18001549

      Internet

      16,60 €

      15.01.2018

      KEO s.r.o.Poľná ulica,99106 Záhorce

      17120801

      Ročný užívací poplatok-jedáleň

      43,72€

      11.01.2018

      ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava

      7170957075

      Elektrina - nedoplatok

      13,53€

      8.01.2018

      SPP, a.s.Mlynske Nivy, 44/a, 825 11 Bratislava

      7155798724

      Plyn

      2117€

      19.01.2018

      Obec Horné Lefantovce, Obecný úrad, Farská ul. 25/13 95145 Horné Lefantovce

      0820180329

      Komunálny odpad

      114,40€

      31.01.2018

      Február 

      Dodávateľ

      Číslo 

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      SPP, a.s.Mlynske Nivy, 44/a, 825 11 Bratislava

      7293934280

      Plyn

      2052€

      5.2.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      8201969954

      Pevná linka

      14 €

      12.02.2018

      ŠJ pri ZŠ H. Lefantovce

      2018000004

      Stravné zamestn.

      162,69€

      1.02.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

      8203336092

      Mobil

      11,99 €

      6.02.2018

      INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín

      18011064

      Bioodpad

      48 €

      19.02.2018

      Wircom s.r.o., Nádražná 16/133, 956 05 Radošina

      18004127

      Internet

      16,60 €

      16.02.2018

      ZSE Energia a.s., Čulenova 46, P.O.BOX 325,81000 Bratislava

      7449859097

      Elektrina

      204,23€

      5.02.2018

      Mgr. Ivan Mihálik, Pod Katrušou60, 949 01 Nitra

      302018

      PO a BOZP

      75€

      5.02.2018

      RVC Nitra,Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

      21032018

      Poplatok za seminár

      50€

      19.02.2018

      Zsl. vodárne, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra

      8860004186

      Vodné/stočné

      248,88€

      22.02.2018

      Marec 

      Dodávateľ

      Číslo 

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      SPP, a.s.Mlynské Nivy, 44/a,  825 11 Bratislava

      7249073980

      Plyn

      1934€

      5.3.2018

      ŠJ pri ZŠ H. Lefantovce

      2018000006

      Strav. zmestnanci

      118,03€

      5.3.2018

      ZSE Energia a. s. Čulenova 46 PO BOX 325, 81000 BA 1

      7449943618

      Elektrina

      204,23€

      5.3.2018

      Asana, Jasná 13, 949 01 Nitra

      18011

      Desinsekcia a deratizácia ŠJ + kuchyňa

      100€

      12.3.2018 

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA

      820394096

      Pevná linka

      14€

      12.3.2018

      Inta s. r. o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín

      18021116

      Kuchynský odpad

      48€

      13.3.2018

      Wircom s. r. o. Nádražná 16/133, 956 05 Radošina

      18006741

      Internet

      16,6€

      15.3.2018

      KEO s. r. o. Poľná 991 06 Záhorce

      2018000380

      KEO – licencia účtovníctva pre jedáleň

      321,64€

      15.3.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA

      8205314908

      Mobil

      11,99€

      21.3.2018

      Mäso- údeniny Jankovič, Koniarovce 23

      180139

      Mäso

      33,84€

      15.3.2018

      Mäso -údeniny Jankovič, Koniarovce 23

      180153

      Mäso

      37,41€

      23.3.2018

      Mäso- údeniny Jankovič, Koniarovce 23

      180164

      Mäso

      13,98€

      28.3.2018

      Coop Jednota, Nitra, Štefánikova ul. Nitra

      18168003

      Potraviny

      154,79€

      28.3.2018

      Apríl

      Dodávateľ

      Číslo

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 BA 26

      7204218038

      Plyn

      1059€

      4.4.2018

      ŠJ pri ZŠ Farská 21 H. Lefantovce

      2018550009

      Obedy zamestnanci

      200,97€

      4.4.2018

      Mäso- údeniny Jankovič Koniarovce 23

      180177

      Mäso

      33,75€

      4.4.2018

      Potraviny Ľubka Koniarovce 147

      2018003

      Ovocie, zelenia

      163,86€

      4.4.2018

      ZSE Energia Čulenova 6, PO BOX 325, 810 00 BA

      7459452957

      Elektrina

      204,23€

      6.4.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA

      8205925062

      Pevná linka

      14€

      9.4.2018

      Mäso- údeniny Jankovič, Koniarovce 23

      180200

      Mäso

      45,41€

      11.4.2018

      Inmedia s. r. o. Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen

      234805693

      Sirup, bulgur pretlak, cukor múka, cestoviny

      171,23€

      11.4.2018

      Wircom s. r. o., Nádražna 16/133, 956 05 Radošina

      18009373

      Internet

      16,6€

      17.4.2018

      Mäso- údeniny Jankovič, Koniarovce 23

      180212

      Mäso

      30,25€

      18.4.2018

      Inta s. r. o. Rybárska 758/18

      18030736

      Kuchynský odpad

      36€

      18.4.2018

      Mäso- údeniny Jankovič, Koniarovce 23

      180225

      Mäso

      28,58€

      24.4.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA

      8207807349

      Mobil

      11,99€

      23.4.2018

      Jozef Sombat, Za humnami 119, V. Zálužie

      1442018

      Revízia a čistenie komínov

      105,90€

      27.4.2018

      Máj

      Dodávateľ

      Číslo 

      Predmet

      Suma

      Dát.prijatia

      Mäso-úeniny. Jank, Koniarovce 23

      180277

      Mäso

      25,55€

      2.5.2018

      Coop Jednota, Štefánikova 54, 949 01 Nitra

      18168004

      Potraviny

      158,10€

      2.5.2018

      Potraviny – Ľubka Koniarovce 147, 956 13

      2018004

      Ovocie,zelenina,

      ostat. potr. tovar

      289,38€

      2.5.2018

      SPP, a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 BA

      7204239598

      Plyn

      406€

      2.5.2018

      ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 BA

      7551336538

      Elektrina

      204,23€

      4.5.2018

      ŠJ pri ZŠ H. Lefantovce, Farská 20, H.Lefantovce

      2018550014

      Obedy zamestnanci

      194,59€

      7.5.2018

      Mgr. I. Mihálk, Pod Katrušou 60, 949 01 Nitra

      1502018

      PO a BOZP

      75€

      7.5.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 8, 817 62 BA

      8207922275

      Pev. linka

      14€

      9.5.2018

      Mäso-údeniny, Jankovič, Koniarovce 23, 95613

      180258

      Mäso

      9,21€

      10.5.2018

      Inmedia s. r. o. Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen

      234807755

      Mraz. hrach

      4,24€

      15.5.2018

      Inmedia s. r. o. Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen

      234807805

      Sirup, kompót, strukoviny, cestoviny, mlieko, olej

      151,38€

      15.5.2018

      Wircom, s. r. o. Nádražná 16/133, 956 05 Radošina

      18011985

      Internet

      16,6€

      16.5.2018

      Mäso-údeniny  Jankovič, Koniarovce 23, 95613

      180271

      Mäso

      37,95€

      17.5.2018

       Inta s. r. o Rybaráska 758/18 911 01

      18040785

      Kuch. odpad

      48€

      22.5.2018

      Slovak Telekom, Bajkalská 8, 817 62 BA

      8209311687

      Mobil

      11,99€

      22.5.2018

       

      Jún

      Dodávateľ

      Číslo faktúry

      Predmet

      Suma

      Dátum prijatia

      Frape catering, Pekárska 7489/40A917 00 Trnava

      2082829

      Potraviny

      152,94€

      1.6.2018

      COOP Jednota Nitra,Štefániková tr. 54, 949 01 Nitra

      18168005

      Potraviny

      225,58€

      4.6.2018

      Mäso-údeniny, Jankovič, Koniarovce 23

      180301

      Mäso

      34,32€

      4.6.2018

      SPP, a.s.Mlynské Nivy, 44/a,  825 11 Bratislava 20

      7234185002

      Plyn

      170€

      4.6.2018

      ZSE Energia a. s. Čulenova 6 PO BOX 325 810 00 BA 1

      7459500334

      Elektrina

      204,23€

      4.6.2018

      Mäso-údeniny, Jankovič, Koniarovce 23

      180320

      Mäso

      22,68€

      6.6.2018

      Potraviny Ľubka, Koniarovce 147, 956 13 Koniarovce

      2018005

      Ovoce, zelenina

      428,04€

      6.6.2018

      Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina

      180182

      Wif-router

      50€

      6.6.2018

      Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 BA

      8209930744

      Pevná linka

      14€

      6.6.2018

      ŠJ pri ZŠ H. Lefantovce,Farská ulica 20, H. Lefantovce

      2018550019

      Stravné zamestnanci

      140,36€

      6.6.2018

      Komunál.pois. a.s. Horná 82/25 974 01 B. Bystrica

      6822884164

      Poistenie majetku

      42,58€

      11.6.2018

      ASC, s.r.o.,Svoradova 7/1, 81103 Bratislava

      9180001059

      aSc agenda, malotriedka ZŠ 2019

      129€

      7.6.2018

      Mäso- údeniny, Jankovič, Koniarovce 23

      180331

      Mäso

      43€

      14.6.2018

      Inta s. r. o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín

       

      18050682

      Kuchynský odpad

      48€

      14.6.2018

      Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina

      18014597

      Internet

      16,6€

      18.6.2018

      Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 BA

      8211329372

      Mobil

      11,99€

      22.6.2018

      Mäso- údeniny Jankovič Koniarovce 23

      180344

      Mäso

      43,41€

      22.6.2018

      Mäso -údeniny Jankovič Koniarovce 23

      180352

      Mäso

      16,31€

      28.6.2018

      Coop Jednota Nitra Štefánikova ul. Nitra

      18168006

      Potraviny

      228,25€

      29.6.2018

       

       Júl

      Dodávateľ

      Číslo faktúry

      Predmet

      Suma

      Dátum prijatia

      SPP, a.s.Mlynské Nivy, 44/a,  825 11 Bratislava 20

      7116062755

      Plyn

      157€

      3.7.2018

      Horex. HX,s.r.o. Rastislavova 152, 95141 Lužianky

      20180837

      Revízia HP

      90,54€

      4.7.2018

      Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 BA

      82012058731

      Pevná linka

      14€

      6.7.2018

      PKF, a.s. Samova 11 94901 Nitra

      1020180124

      Dodávka služby VO- zem. plyn

      120€

      6.7.2018

      PKF, a.s. Samova 11 94901 Nitra

      1020180078

      Dodávka služby VO- el. energia

      120€

      6.7.2018

      Ľ. Valentová-Potraviny Ľubka, Koniarovce 147, 956 13

       2018006

      Ovocie, zel., potraviny

      303,71€

      6.7.2018

      Mäso-údeniny, Jankvič, Koniarovce 23

      180371

      Mäso

      8,87€

      6.7.2018

      Ľ. Valentová-Potraviny Ľubka, Koniarovce 147, 956 13

       2018007

      Potraviny

      12,02€

      6.7.2018

      Ševt, a.s. Cementárska 16,974 72 B. Bytrica

      1182207045

      Škol. tlačivá

      45,76€

      11.7.2018

      ZSE Energia a. s. Čulenova 6 PO BOX 325 810 00 BA 1

      7489661665

      Elektrina

      204,23€

      11.7.2018

      COOP Jednota  SD Nitra,štefániková ul. 54, 949 01

      18168007

      Potraviny

      52,15€

      17.7.2018

      Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina

      18017215

      Internet

      16,60€

      17.7.2018

      Mäso-údeniny, Jankvič, Koniarovce 23

      180374

      Mäso

      15,11€

      17.7.2018

      Inta s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

      18061020

      Kuch. odpad

      48€

      23.7.2018

      Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 BA

      8213394080

      Mobil - Škol. Jed.

      11,99€

      23.7.2018

       

       August

      Dodávateľ Číslo
      faktúry
      Predmet Suma Dátum
       prijatia
      SPP, a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 BA 26 7304022151 Plyn 157,00 € 2.8.2018
      Mgr. Ivan Mihálik Pod Katrušou 60 949 01 Nitra 2442018 PO a BOZP 75,00 € 6.8.2018
      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8213991868 Pevná linka 14,00 € 7.8.2018
      ZSE Energia a. s. Čulenova 6 PO BOX 325 810 00 BA 1 7489708519 Elektrina 204,23 € 7.8.2018
      Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 180191861 Internet 16,60 € 17.8.2018
      Inta s. r. o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín 18070829 Kuchynský odpad 24,00 € 17.8.2018
      Obec Horné Lefantovce Farská 25/13 951 45 Horné Lefantovce 2018000003 Plyn Tel. 951,670€ ŠJ 1204,480€ 2 156,15 € 21.8.2018
      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8215354771 Mobil ŠJ 12 € 23.8.2018
      Harvaník Peter 951 43 Jelšovce 330 132018 Oprava vod. potrubia + demontáž radiátoru 350,00 € 23.8.2018
      ZSL vod. Spol., a. s. Nábrežie za hydrocentrálou 949 60 Nitra 8860064232 Vodné + stočné 235,92 € 31.8.2018

       

      September

      Dodávateľ Číslo
      faktúry
      Predmet Suma Dátum
       prijatia
      Inmedia spol. s. r. o. Námästie SNP 960 01 Zvolen 234813242 Potraviny pre ŠJ 183,06 € 3.9.2018
      Inmedia spol. s. r. o. Námästie SNP 960 01 Zvolen 234813236 Potraviny pre ŠJ 29,18 € 3.9.2018
      SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 7269154758 Plyn 327 € 4.9.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 180383 Mäso pre ŠJ 13,16 € 5.9.2018
      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8215956124 Pevná linka 14 € 7.9.2018
      Kom. poisťovňa a. s. 82/25 974 01 Bánska Bystrica 6822884164 Poistenie majetku 42,58 € 7.9.2018
      MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011844722 Elektrina 230,43 € 10.9.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 180394 Mäso pre ŠJ 24,29 € 12.9.2018
      Mano-gas s. r. o. Dlhá ulica č. 36 949 01 Nitra 18120 Revízia kotolne ZŠ 495,93 € 13.9.2018
      Mano-gas s. r. o. Dlhá ulica č. 36 949 01 Nitra 18121 Revízia kotolne Telocvične 217,30 € 13.9.2018
      Mano-gas s. r. o. Dlhá ulica č. 36 949 01 Nitra 18122 Revízia kotolne MŠ + ŠJ 262,24 € 13.9.2018
      Inmedia spol. s. r. o. Námästie SNP 960 01 Zvolen 234813810 Potraviny pre ŠJ 311,34 € 13.9.2018
      Taktik vydavateľstvo, s. r. o. Krompašská 510/96 040 11 Košice 184159 Učebnice prvouky 1. roč 23,10 € 13.9.2018
      Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 18022588 Internet 16,60 € 17.9.2018
      ZŠ Horné Lefantovce Farská ulica 20 951 45 Horné Lefantovce 2018550023 Obedy zamestnanci 261,58 € 17.9.2018
      Mano-gas s. r. o. Dlhá ulica č. 36 949 01 Nitra 18123 Vyčistenie paliv. komôr plyn. kotlov 360 € 19.9.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 180410 Mäso pre ŠJ 31,41 € 19.9.2018
      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8217327964 Mobil ŠJ 11,99 € 20.9.2018
      Andrej Sombat V. Zálužie 1183/9 292018 Revízia komínov ZŠ, Tel., ŠJ 105,90 € 21.9.2018

       

      Október

      Dodávateľ Číslo
      faktúry
      Predmet Suma Dátum
       prijatia
      Coop Jednota Nitra s. d. Štefániková 54 949 01  Nitra 18168008 Potraviny 164,64 € 1.10.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 180422 Mäso pre ŠJ 25,10 € 2.10.2018
      MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011849576 Elektrina 230 € 2.10.2018
      SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 72774162545 Plyn 1 020,00 € 2.10.2018
      ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2018550026 Obedy zamestnanci 201 € 4.10.2018
      Potraviny Lubka Koniarovce 147 956 13  Koniarovce 2018008 Potraviny pre ŠJ 312,13 € 4.10.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 180447 Mäso pre ŠJ 44,07 € 4.10.2018
      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8217936694 Pevná linka 14,00 € 8.10.2018
      BFL s. r. o. Ostratice 333 956 34  Ostratice 113386 Školské ovocie 7,36 € 9.10.2018
      3MH s. r. o. Bratislavská 78/24 924 01  Galanta 20180372 Porad. Služby a ochr. Osob. Údajov 348,00 € 9.10.2018
      Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 18025041 Internet 16,60 € 22.10.2018
      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8219317313 Mobil ŠJ 11,99 € 23.10.2018
      Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 18090650 Kuchynský odpad 36,00 € 22.10.2018
      BFL s. r. o. Ostratice 333 956 34  Ostratice 1133196 Školské ovocie 7,66 € 24.10.2018
      Kom. poisťovňa a. s. 82/25 974 01 Bánska Bystrica 6822884164 Poistenie majetku 45,99 € 24.10.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 184174 Mäso pre ŠJ 32,03 € 22.10.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 184165 Mäso pre ŠJ 11,75 € 12.10.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 184186 Mäso pre ŠJ 11,39 € 24.10.2018
      Coop Jednota Nitra s. d. Štefániková 54 949 01  Nitra 18168009 Ovocie, zelenina, potraviny 172,94 € 29.10.2018
      Potraviny Lubka Koniarovce 147 956 13  Koniarovce 2018009 Potraviny  275,35 € 29.10.2018

       

      November

      Dodávateľ Číslo
      faktúry
      Predmet Suma Dátum
       prijatia
      SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 7106456125 Plyn 1 686,00 € 5.11.2018
      MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011853949 Elektrina 230,43 € 5.11.2018
      ZSL vod. Spol. a. s. Nábr. za Hydrocentrálou 4 949 60  Nitra 886008109 Vodné + stočné 96 € 6.11.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 185113 Mäso pre ŠJ 19,34 € 6.11.2018
      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8219929810 Pevná linka 14 € 9.11.2018
      Mgr. Z. Mihaliková Bajkalská 2029/29 951 31  Močenok 412018 PO BOZP 75,00 € 9.11.2018
      Komenský s. r. o. Park mládeže 040 01  Košice 70661978 Virtuálna knižnica 39,89 € 14.11.2018
      Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 80415 Mikrotik Switch 24P + SFP 242,00 € 14.11.2018
      ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2018550032 Obedy zamestnanci 245,63 € 14.11.2018
      Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 18027879 Internet 16,60 € 15.11.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 180528 Mäso pre ŠJ 18,07 € 19.11.2018
      BFL s. r. o. Ostratice 333 956 34  Ostratice 1133213 Školské ovocie 7,60 € 21.11.2018
      Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 18100317 Kuchynský odpad 36,00 € 21.11.2018
      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8221321185 Mobil ŠJ 11,99 € 21.11.2018
      Keo s. r. o. Poľná 991 06  Záhorce 2018001591 Ročná licencia program pre ŠJ 58,80 € 23.11.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 180548 Mäso pre ŠJ 15 € 23.11.2018

       

      December

      Dodávateľ Číslo
      faktúry
      Predmet Suma Dátum
       prijatia
      SPP a. s. Mlyn. Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 8120027155 Plyn 1 987,00 € 5.12.2018
      MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany 1011858229 Elektrina 230,43 € 5.12.2018
      ŠJ pri ZŠ Horné Lefantovce 20 Horné Lefantovce 2018550038 Obedy zamestnanci 131 € 5.12.2018
      COOP Jednota Nitra, s.d. Štef. Trieda 54 949 01  Nitra 18168010 Potraviny 236,64 € 3.12.2018
      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8221940177 Pevná linka + mobil. Internet 25 € 6.12.2018
      Obec Horné Lefantovce Farská 25/13 H. Lefantovce 2018000008 Plyn (škol jedáleň + telocvničňa) 2 320,78 € 7.12.2018
      Potraviny Lubka Koniarovce 147 956 13  Koniarovce 2018010 Potraviny 228,07 € 7.12.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 180578 Mäso pre ŠJ 24,20 € 7.12.2018
      RM-Gastro Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom 21801217 Škrabka zemiakov a lapač škrobu 1 030,66 € 11.12.2018
      BFL s. r. o. Ostratice 333 956 34  Ostratice 1133379 Školské ovocie 1,10 € 18.12.2018
      Wircom s. r. o. Nádražná 16/133 956 05 Radošina 180029955 Internet 16.1 14.12.2018
      Inta s. r. o. Rybárska 785/18 911 01  Trenčín 18110517 Kuchynský odpad 36,00 € 18.12.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 180588 Mäso pre ŠJ 28,90 € 13.12.2018
      Mäso údeniny A. Jankovič 956 13 Koniarovce 23 180601 Mäso pre ŠJ 29,72 € 18.12.2018
      COOP Jednota Nitra, s.d. Štef. Trieda 54 949 01  Nitra 18168011 Potraviny 171,50 € 22.12.2018
      Potraviny Lubka Koniarovce 147 956 13  Koniarovce 2018011 Potraviny 222 € 22.12.2018
      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 BA 8223345257 Mobil 12 € 27.12.2018