• Organizácia

     • Rozvrh hodín

     • Deň Ročník 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina
      Pondelok


       

                     
      Utorok


       


       


       


       
       

       
      Streda


       


       


       


       
       

       
      Štvrtok


       


       


       


       
       

       
      Piatok


       


       


       


       

       

      Vysvetlivky skratiek:

      • SJL - Slovenský jazyk a literatúra
      • ANJ - Anglický jazyk
      • MAT - Matematika
      • INV - Informatická výchova
      • VLA - Vlastiveda
      • PRI - Prírodoveda
      • PRV - Pracovné vyučovanie
      • PRVO - Prvouka
      • HUV - Hudobná výchova
      • TEV - Telesná výchova
      • VYV - Výtvarná výchova
      • NAV - Náboženská výchova
      • CLIL - Výchovné a prírodovedné predmety v anglickom jazyku