• Organizácia

     • Rozvrh hodín

     • Deň Ročník 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina
      Pondelok
      1. roč. SJL NAV MAT TEV HUV  
      2. roč. NAV SJL MAT TEV HUV  
      3. roč. SJL NAV MAT ANJ TEV INF
      4. roč. NAV SJL MAT ANJ TEV INF
                     
      Utorok
      1. roč. SJL MAT SJL PVO    
      2. roč. SJL MAT SJL PVO CLIL  
      3. roč. SJL MAT SJL PRI CLIL  
      4. roč. SJL MAT SJL PRI VLA  
                     
      Streda
      1. roč. SJL MAT TEV SJL SJL  
      2. roč. SJL MAT TEV PVO SJL  
      3. roč. SJL MAT ANJ VYV PRV  
      4. roč. SJL MAT ANJ VYV PRV  
                     
      Štvrtok
      1. roč. SJL MAT ANJ SJL    
      2. roč. SJL MAT ANJ SJL    
      3. roč. SJL MAT VLA SJL    
      4. roč. SJL MAT VLA SJL PRI  
                     
      Piatok
      1. roč. SJL MAT VYV VYV    
      2. roč. SJL MAT VYV VYV    
      3. roč. SJL MAT ANJ HUV TEV  
      4. roč. SJL MAT ANJ HUV TEV  

       

      Vysvetlivky skratiek:

      • SJL - Slovenský jazyk a literatúra
      • ANJ - Anglický jazyk
      • MAT - Matematika
      • INV - Informatická výchova
      • VLA - Vlastiveda
      • PRI - Prírodoveda
      • PRV - Pracovné vyučovanie
      • PRVO - Prvouka
      • HUV - Hudobná výchova
      • TEV - Telesná výchova
      • VYV - Výtvarná výchova
      • NAV - Náboženská výchova
      • CLIL - Výchovné a prírodovedné predmety v anglickom jazyku