• Organizácia

     • Triednictvo a triedy

     • Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ Aprobácia
      1. 2
      Mgr. Iveta Lenická
      Učit. pre 1.st. ZŠ
      2. 5
      Mgr. Janka Jankulová
      Učit. pre 1.st. ZŠ
      3. 7
      Mgr. Iveta Lenická
      Učit. pre 1.st. ZŠ
      4. 5
      Mgr. Janka Jankulová
      Učit. pre 1.st. ZŠ
      Spolu 19
         

      Vyučujúci náboženstva: PaedDr. Jozef Holka, správca farnosti
      Vychovávateľka ŠKD: Mgr. Ingrid Škulová