• Novinky

      • Náučný koncert „Ľudové hudobné nástroje“ - Gajdošská dvojka Bosoráci z Piechova

      • V utorok, 19.02.2019 sa v ZŠ Horné Lefantovce konal výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa, ktorý bol zameraný na históriu a poznanie starých hudobných nástrojov. Koncertom nás sprevádzal sympatický pár, Matej Beňo a Dominika Poláková, ktorí si hovoria Bosoráci z Piechova. Boli  oblečení v krojoch, čo vytváralo nezameniteľnú atmosféru.
       Postupne nám predstavili veľa zaujímavých hudobných nástrojov od koncovky, cez píšťaly, ozembuch, gajdy, fujaru, husle až po akordeón. Na nástroje nielen hrali, ale rozprávali aj ich históriu, či spôsob výroby. Každý nástroj nám predviedli a spestrili ich tóny ľúbozvučným spevom. Predstavenie bolo sčasti interaktívne, kde si žiaci mohli vyskúšať odzemok a hru na ozembuch. Počas jednej hodiny sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií, zaspievali si známe slovenské ľudové piesne, no a aj si zatancovali.
       Na záver sme si hudobné nástroje poprezerali aj vyskúšali. Obdivovali sme  gajdy, vyrobené zo zvieracích koží a hlavne krásnu fujaru, ktorá je symbolom slovenskej ľudovej kultúry. Okrem toho sme si uvedomili silu poznania našej minulosti a tradícií. Koncert bol zábavný a poučný.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • V tento škol. rok sa školské kolo HK konalo  13. 2. 2019. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: v kategórii poézia a v kategórii próza. Všetci súťažiaci sa snažili podať čo najpresvedčivejší výkon .Niektorí súťažiaci mali aj trému, ktorá nebola práve najlepšou kamarátkou pri prednese. Práve ona spôsobila, že podaktorým niekedy „vypadol“ text.  Snaženie súťažiacich ocenila porota, ktorá pozostávala z pani učiteliek: Lenickej, Škulovej a Jankulovej . Porota rozhodla nasledovne:

       Kategória poézie:

       1.  Elka Tomková - 3. roč.

       2.  Annamária Gažiová - 4.roč.

       3. Filip Jagdwirth - 3. roč.

        

       Kategória prózy:

        

       1. Ondrej Fiksel – 4. roč.

       2. Ninka Ďurinová – 3. roč.

       3. Marko Gubiš – 4. Roč.

       Víťazom samozrejme gratulujeme a už sa tešíme na budúci škol. rok na nové texty ,ktoré odznejú z úst ďalších recitátorov .

      • Bábkové divadlo

      • 25.01.2019 – Staré divadlo „Prdiprášok doktora Proktora“

       Autor: Jo Nesbo, nórsky hudobník a spisovateľ

       Zvláštny chlapec Bule a šikovná Lisa sú susedia. Spriatelia sa so zvláštnym vynálezcom doktorom Proktorom. Doteraz neuznaný vedec vynašiel prdiaci prášok a spočiatku nie príliš použiteľná vec sa ukáže ako ten najúžasnejší vynález na svete. Bule s Lisou vymyslia plán, ako by mohli silnejšiu verziu prášku predať NASA. Lenže hrdinom sa do cesty postavia drsní zločinci. Ich pričinením sa Bule, Lisa a doktor Proktor ocitnú vo víre nebezpečných situácií, kde im ide doslova o krk. Ktovie, ako by to dopadlo, nebyť kamarátstva, vynaliezavosti a statočnosti troch hrdinov