• Novinky

      • Zápis do 1. ročníka šk.r.2018/2019

      • Základná škola Horné Lefantovce oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa: 5.apríla 2018 v čase od 14.00 hod. do 16.30hod. Sme neplnoorganizovaná základná škola s priestrannou telocvičňou, jedálňou, školským klubom detí, knižnicou a odbornou učebňou výpočtovej techniky.

       • Bonus pre rodičov – zdarma zošity a pracovné zošity do 1. ročníka
       • Individuálny prístup k žiakom pri súčasnom počte žiakov v triedach
       • Rozšírená výučba angličtiny od 2. ročníka aj metódou CLIL (vyučovanie výchovných aj prírodovedných predmetov v anglickom jazyku)
       • Kultúrne a spoločenské akcie pre deti a rodičov

       Priniesť rodný list dieťaťa, OP zákonného zástupcu 

      • Hviezdoslavov Kubín 2018 - obvodné kolo Nitra

      • VEĽKÁ GRATULÁCIA Toto sme tu ešte nemali... v obvodnom kole v Nitre sa obe naše dievčatá Lejka Kušš s prózou a Ninka Ďurinová s poéziou umiestnili na krásnom 3. mieste. Obe chodia do jednej triedy a obe ich pripravovala pani učiteľka Babocká. V konkurencii 12. veľkých škôl sa podaril takýto úspech. Veľmi sa tešíme a ešte raz G R A T U L U J E M E !!!

      • Hviezdoslavov Kubín 2018 - školské kolo

      • Dńa 9.2.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

       Výhercovia v kategórii poézia:

       1. Nina Ďurinová, 2. ročník
       2. Ela Tomková, 2.ročník
       3. Patrik Farkaš, 2. ročník

       Výhercovia v kategórii próza:

       1. Lea Kušš, 4.ročník
       2. Romana Hupková, 4. ročník
       3. Annamária Gažiová, 3. ročník
      • Karneval

      • 31.1.2018 sa v našej škole uskutočnil tradičný karneval. Výborne sme sa všetci zabavili a zasúťažili si.

      • Krúžok Vševedko

      • 19.01.2018 Konečne nám nasnežilo, tak sme súťažili kto ugúľa väčšiu snehovú guľu :)

      • XV. vianočný benefičný koncert

      • Do galérie XV. vianočný benefičný koncert boli pridané fotografie.

       Dňa 15.12.2017 sa v Kultúrnom dome Horné Lefantovce uskutočnil XV. vianočný benefičný koncert. Ďakujeme návštevníkom za účasť a prispievateľom za finančnú podporu, ktorá bude použitá na rozvoj školy. Všetkým želáme krásne a požehnané vianočné sviatky!.