• Organizácia

     • Vyučovanie

     • Začiatok vyučovania: 7.50 hod. 
      Dĺžka vyučovacej hodiny:
      1. - 6. vyučovacia hodina – 45 minút

      Dopoludňajšie vyučovanie

      1. vyučovacia hodina 7.50 – 8.35 hod.
      2. vyučovacia hodina 8.40 – 9.25 hod.
      3. vyučovacia hodina 9.40 – 10.25 hod.
      4. vyučovacia hodina 10.35 – 11.20 hod.
      5. vyučovacia hodina 11.30 – 12.15 hod.

      Popoludňajšie vyučovanie

      6. vyučovacia hodina 4. roč.: 12.40 – 13.25 hod.

      Prestávky

      Prestávka po 1.vyučovacej hodine 5 minút
      Prestávka po 2. vyučovacej hodine 15 minút
      Prestávka po 5.vyučovacej hod. (obedňajšia) 25 minút
      Ostatné prestávky 10 minút