• Organizácia

     • História

     • Prvé zmienky o školstve v našej obci siahajú pred obdobie cisárovnej Márie Terézie (1713). Do roku 1740 učiteľ vyučoval vo vlastnom dome. Potom bola postavená škola s jednou triedou pre 50 žiakov s bytom pre učiteľa a záhradou. V roku 1819 bola vystavaná škola v strede dediny pri kostole (z nepálených tehál a slamenou strechou), ktorá rýchlo schátrala a tak v roku 1850 obec prenajala budovu v časti -Pivovar-. V roku 1926 sa celá škola presťahovala do starého kaštieľa - Škribenského a stala sa majetkom obce. Od roku 1931 sa v škole postupne zriadili všetky triedy. 

      Začiatok novodobého školstva v obci môžeme datovať po ukončení 2. svetovej vojny. V roku 1948 bola v malom kaštieli zriadená deväťročná škola. V škole boli zriadené dve a neskoršie tri triedy s počtom 107 žiakov. V roku 1953 vyšiel nový školský zákon, ktorým sa zriadila jednotná osemročná škola. Žiaci sa zúčastňovali rôznych súťaží, spartakiád, nacvičovali aj divadelné hry a programy pre miestne oslavy. 

      V roku 1964 sa začalo s výstavbou novej školy, ktorá bola slávnostne otvorená 29.septembra 1965. Súčasťou areálu školy sa postupne stali aj pavilón s jedálňou, telocvičňa a park. 

      Počas existencie školstva v našej obci sa vystriedalo v náročnej práci pri výchove mladej generácie veľa ľudí. Niektorí v jej triedach prežili veľkú časť svojho života, vštepili žiakom veľa dobrého, takže si na nich s láskou spomíname aj dnes. 

      Riaditelia školy od roku 1948  
      Ladislav Feklač od 1948
      František Zajvald od 1950
      Jozef Rusko od 1951
      Imrich Barta od 1960
      Urban Kotora od 1962
      Jozef Majerčík od 1968
      Július Duchovič od 1974
      Milan Kučerka od 1989
      Mgr. Ľubomír Hruboň od 1993
      Mgr. Miroslava Rebrová od 2007
      Mgr. Janka Jankulová od 2012