• Novinky

      • Benefičný koncert

      • Vystúpenie máme úspešne za sebou a patrí sa poďakovať všetkým , ktorí sa na jeho realizácii podielali. Veľká vďaka patrí predovšetkým žiakom a pani učiteľkám , ktorí po vyučovaní zvládli všetky nácviky . A bolo ich dosť! Tiež rodičom! Bez ich pomoci si už mnohé akcie nevieme ani predstaviť. Tak teda posúďte, či sme sa snažili!

      • Benefičný koncert

      • December je mesiacom vianočných večierkov, benefičných koncertov a milých stretnutí, kedy sme si my ľudia akísi bližší, lepší a navzájom sa viac chápajúci. Jedno takéto milé stretnutie pripravili pre všetkých, ktorí si 14.12. nájdu čas aj žiaci z Horných Lefantoviec pod taktovkou svojich pani učiteliek. Príďte sa potešiť, oddýchnuť si! Sľubujeme, že neoľutujete!

      • Mikuláš v škole

      • Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa! Ani v našej malej školičke sme neporušili túto dávnu tradíciu. Naši žiaci sa potešili aj balíčkom od Mikuláša, ktorý na nás ani tento rok nezabudol. My mu za to ďakujeme!

      • ATLANTIS

      • Zážitky z objavovania, aké tu ešte neboli, smiech a dobrá nálada, spoločne prežitý voľný čas. To všetko  sme dnes ( 3.10.) zažili zábavnom centre ATLANTIS Levice.

      • Svetový deň mlieka v školách

      • Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli spoločnou desiatou, ktorú tvorili jogurtíky  a mliečko. Pani učiteľky dokonca predviedli svoje kuchárske umenie tým, že nás pohostili tvarohovými koláčikmi z ich vlastnej kuchyne.

      • Turistické vychádzky

      • Hoci sme školička malá, nie sme ochudobnení ani o záujmovú činnosť popoludní. Každý má možnosť zmysluplne prežiť niektoré popoludnia v týždni a robiť naozaj to, čo ho baví v nasledovných krúžkoch:

       VŠEVEDKO, ZDRAVOTNÍČK a ŠPORTOVO-TURISTICKÝ.

       Keďže počasie nám v septembri naozaj prialo, uskutočnili sme v rámci ŠPORTOVO-TURISTICKÉHO krúžku vychádzku do gaštanice a zúčastnili sme sa opekačky. Riadne sme sa vyšantili na obidvoch vychádzkach a tešíme sa , kam zase pôjdeme v blízkej budúcnosti.

      • Nitra

      • Vraví sa, že do tretice všetko dobré. A nám naozaj vyšla aj táto v poradí už tretia akcia za týždeň. Počasie nám opäť prialo, slniečko sa na nás usmievalo. A my sme sa vydali navštíviť zaujímavosti nášho okresného mesta. To, čo sme sa učili na hodinách vlastivedy, sme si prezreli naživo. Domov sme sa vracali síce trošku unavení, ale obohatení o nové a zaujímavé zážitky.

      • Danka a Janka

      • Divadelné predstavenie v obnovenej premiére s názvom Danka a Janka sme si veľmi radi opäť pozreli v Starom divadle v Nitre 13.9. Opäť to bolo jedno príjemne prežité dopoludnie.

      • Dopravné ihrisko

      • 10. septembra sme navštívili dopravné ihrisko v Nitre, kde sme si svoje teoretické vedomosti vyskúšali v praxi. Jazdili sme na bicykloch aj kolobežkách a snažili sme sa správať ako zodpovední účastníci cestnej premávky. Za občasné nedodržanie pravidiel nás čakala „pokuta“ vo forme odstavenia nášho dopravného prostriedku na 5 minút. Čas takto strávený, považujeme za veľmi užitočne a aj príjemne prežitý.

      • Zber papiera

      • V dňoch 17. 09. - 28. 09. 2018 sa na našej škole uskutoční zber papiera.

      • Slávnostné zahájenie školské roka 2018/2019

      • Slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019 sa začína dňa 3. septembra 2018 o 9,00 hod. v budove ZŠ.

      • Školský výlet 2018

      • Dňa 13.6.2018 sme sa spolu s rodičmi zúčastnili na školskom výlete. Navštívili sme zámok Smolenice, jaskyňu Driny a Piešťany. Hoci sme sa nedostali na loď a kvôli búrke aj trochu zmokli, výlet to bol plný dobrodružstiev a zážitkov.

      • Slávik Slovenska 2018

      • Dňa 7.6.2018 sa na našej skole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

      • Matematický klokan 2018

      • Ešte v marci sa niektorí žiaci našej školy zúčasnili medzinárodnej matematickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan. Najlepšie uspel Patrik Farkaš, žiak 2.ročníka, ktorý sa v rámci Slovenskej republiky zaradil medz 20% najúspešnejších riešiteľov. Gratulujeme!

      • Talent regiónu 2018

      • Dňa 23. mája 2018 sa konala regionálna spevácka súťaž Talent regiónu, ktorú každoročne organizuje Základná škola Lužianky. Súťaže sa zúčastnili školy: ZŠ Zbehy, Lužianky, Čakajovce, Výčapy-Opatovce, H.Lefantovce a Nové Sady. Súťažilo sa v speve ľudovej a modernej piesne. 

       Našu školu reprezentovala Romanka Hupková, žiačka 4.ročníka, ktorá získala pekné 2. miesto v speve ľudovej piesne.

       Gratulujeme k umiestneniam a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Krúžok Vševedko: exkurzia na Poľnohospodárske družstvo H.Lefantovce